Poistenie majetku

Havarijné poistenie

Havarijné poistenie (tiež KASKO poistenie) na rozdiel od PZP kryje náklady na škody spôsobené na vašom vozidle, a to aj v situácii, ak ste si škodu spôsobili sami. Nie je povinným zákonným poistením, iba v prípade, ak je vozidlo na lízing, alebo sa za neho spláca úver.

 

Havarijné poistenie ochráni vaše financie pred:

 

  • živelnými udalosťami, ako sú napr. záplavy, padnutie stromu, požiar,
  • krádežou celého vozidla alebo jeho častí,
  • poškodením vandalizmom alebo lúpežou,
  • poškodením čelného skla alebo iných skiel,
  • poškodením batožiny nachádzajúcej sa v aute alebo jej ukradnutím,
  • haváriou vozidla,
  • prípadným úrazom alebo trvalým dôsledkom úrazu spôsobeným haváriou.

 

Cena za havarijné poistenie podobne ako PZP závisí od typu motorového vozidla. Predovšetkým však od výšky finančného krytia, spoluúčasti a ceny za totálne zničenie auta v prípade, ak dôjde k poistnej udalosti. Pri výbere je preto vhodné zvážiť, aké poistné udalosti si chcete dať poistiť, a v akej výške krytia.

 

Sprostredkovatelia spoločnosti Universal vám poskytnú všetky informácie týkajúce sa výberu vhodného havarijného poistenia pre vaše motorové vozidlo.

 

Havarijné poistenie musí v sebe obsahovať totálne zničenie auta (tzv. totálku) v dôsledku havárie alebo živelnej pohromy. Okrem riadnej havárie, ktorou je napr. zrážka s iným vozidlom alebo náraz do stromu, ňou môže byť aj zrážka so zvieraťom (napr. srncom), ktoré môže na vašom aute spôsobiť nemalé škody.

 

K havarijnému poisteniu poskytujú poisťovne balíčky rôznych asistenčných služieb, ktoré vám pomôžu pri riešení dopravných nehôd alebo nepredvídateľných udalostí, akou je napr. porucha auta na cestnej komunikácií. Asistenčné služby zabezpečujú poisťovne prostredníctvom svojich zmluvných partnerov, ktorí vám napr. pomôžu odtiahnuť pokazené auto z diaľnice v zahraničí do najbližšieho servisu.

 

Územná platnosť havarijného poistenia je v rámci krajín EÚ. Ak dôjde k poistnej udalosti mimo Slovenska, vo väčšine prípadov stačí zavolať na asistenčné číslo poisťovne, ktorá vám zabezpečí asistenčné služby v danej krajine.

 

V prípade totálnej škody (krádež, zničenie) vám poisťovňa uhradí len trhovú cenu, ktorá zohľadňuje opotrebenie a ktorá je obyčajne výrazne nižšia ako pôvodná cena vozidla. Túto cenu ešte poisťovňa zníži o hodnotu vraku vozidla a spoluúčasť. GAP – poistenie finančnej straty vám rozdiel medzi trhovou cenou a pôvodnou cenou vozidla a prípadne aj spoluúčasť doplatí.

 

V poslednej dobe bývajú problémy s úhradou prasknutého skla od odskočeného kamienka. Poisťovne majú pravdu, že pred vami idúci vodič si nemôže byť vedomí, že vám rozbil sklo. Preto je tu možnosť si sklá v rámci PZP alebo havarijného poistenia pripoistiť.

 

Sprostredkovatelia spoločnosti Universal maklérsky dom vám pomôžu vybrať najvýhodnejšie auto poistenie v rozličnom cenovom rozpätí. Ich skúsenosti nadväzujú na spoluprácu s jednotlivými poisťovňami, preto je pre klienta pri výbere vhodnej ponuky pomoc sprostredkovateľa veľkým prínosom pri jeho rozhodovaní.

Povinné zmluvné poistenie

Povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel (ďalej len PZP) je poistením, ktoré musíme platiť zo zákona. Je zamerané na úhradu škôd, ktoré spôsobíme naším autom niekomu inému. Pri rozhodovaní sa, v ktorej poisťovni je najlepšie sa poistiť, je pravdepodobne najzaujímavejším kritériom cena.

 

Poradíme vám, ktoré PZP je pre vaše auto najlacnejšie. Spoločnosť Universal spolupracuje s 10 poisťovňami, preto majú jej sprostredkovatelia rozsiahly prehľad o podmienkach, cenách a zľavách všetkých zmluvných partnerov.

 

Každá poisťovňa poskytuje iné zľavy, prípadne asistenčné služby pri uzavretí PZP. Zvýhodnené ceny za poistné si určujú poisťovne na základe rôznych kritérií. Nižšie ceny PZP sú napr. za motorové vozidlá s nižším výkonom motora, nižšou spotrebou a pre skúsenejších vodičov.

 

Zmenu poisťovne je možné podľa novelizácie z 1. Apríla urobiť kedykoľvek. Nemusíte čakať na skončenie platnosti pôvodnej poistnej zmluvy. Najskôr je potrebné podať výpoveď PZP zo starej poisťovne a uzavrieť zmluvu v novej. Sprostredkovatelia spoločnosti Universal zabezpečia náležitosti týkajúce sa zmien poisťovne tak, aby ste nemuseli nikam chodiť.

Poistenie bytových domov

Spoločnosť Universal poskytuje vo svojom širokom portfóliu služieb aj poistenie bytových domov. Bytový dom predstavuje 4 a viac bytových jednotiek, kde viac ako 60% má slúžiť na bývanie. Poisťuje sa celý bytový dom aj s jeho stavebnými súčasťami, príslušenstvom, sklami, prípadne spoločnými zariadeniami. Objekty sa poisťujú ako dokončené stavby alebo pred dokončením či pri rekonštrukcii aj spolu s vedľajšími stavbami. Súčasťou poistenia môžu byť aj chodníky, ploty alebo stavebný materiál.

 

Poistné riziká a poistné krytie je rozdelené na majetkové a zodpovednostné.

 

V majetkovom poistení sú poistenia spôsobené živelnou udalosťou, ďalej poistenie skla, krádeže vlámaním, lúpežným prepadnutím a vandalizmom.

 

V zodpovednosti sú riešené poistné udalosti, ktoré sú spôsobné za škody z vlastníctva bytového domu. Stačí, aby z objektu padajúca omietka spôsobila škodu na zdraví alebo majetku náhodným okoloidúcim a riešenie náhrady škody majiteľ objektu realizuje práve z uvedeného poistenia.

 

Sprostredkovatelia spoločnosti Universal umožňujú podľa požiadavky správcov budov realizovať ponuky s viacerými poisťovacími spoločnosťami. Porovnávanie jednotlivých produktov ušetrí klientovi čas pri rozhodovaní a náklady pri platení poistného.

Postenie domov, bytov a domácností

Bývanie je v dnešnej dobe jednou z finančne najnáročnejších celoživotných investícií. Ľudia vynakladajú veľa energie na to, aby si mohli zabezpečiť pekné a príjemné bývanie. Vaša energia však môže byť veľmi rýchlo spláchnutá povodňovou vodou valiacou sa z neďalekého kopca alebo vyhorením suseda z tretieho poschodia. Poistenie domov, bytov a domácností je tu, aby chránilo vaše najväčšie investície.

 

Sprostredkovatelia spoločnosti Universal zabezpečujú pre majiteľov domov, bytov, záhrad, chát, rozostavaných nehnuteľností a ďalších objektov poistenie na krytie rôznych rizík, ktoré môžu nastať v dôsledku živelnej pohromy, vykradnutia, zničenia alebo úmyselného poškodenia.

 

Čo všetko je možné poistiť

 

Rodinný dom – v rátane všetkých jeho súčastí, napr. strecha, kanalizácia, elektrická prípojka, oplotenie domu.

 

Byt – vrátane všetkých jeho súčastí, ktoré sú s ním pevne spojené (napr. priečky, vstavané skrine) a spoločného zariadenia bytového domu, pivničné a spoločné priestory.

 

Domácnosť – kompletné zariadenie domácnosti, ktoré zahŕňa elektrospotrebiče, nábytok, športové vybavenie atď. Poskytuje sa vo väčšine prípadov spoločne s poistením domov a bytov.

 

Poistenie domu, bytu a domácnosti je dôležité v prípadoch, ak ste nehnuteľnosť zabezpečili z hypotéky alebo úveru. Poistenie slúži aj ako jedna z foriem ručenia nehnuteľností. Po vzniku poistnej udalosti je potrebné čo najskôr nahlásiť spôsobenú škodu poisťovni, v ktorej je poistenie uzavreté a urobiť záznam škôd, napr. odfotením poškodeného zariadenia.

 

Ceny za poistenie domov, bytov a domácností závisia od trhovej ceny nehnuteľností v regióne a od ich vybavenia.

 

Sprostredkovatelia spoločnosti Universal prispôsobia poistenie domácnosti vašim potrebám a možnostiam. Ak sa stanete našim klientom, pomôžeme vám aj pri nahlasovaní poistnej udalosti a pri získaní náhrady škody.

Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu podnikateľov a štátnej správy

Okrem tradičných krytí, ako je živelné poistenie pre prípad odcudzenia, poistenie skiel a zodpovednosti za škodu, sem patrí aj poistenie stojov, skupinové poistenie vozidiel, poistenie pohľadávok, poľnohospodárskych rizík, prípadne dopravné poistenie vzťahujúce sa pre prípad poškodenia, zničenia alebo straty veci pri preprave.

Často sa klient rozhodne pre poistenie iba samotného objektu, prípadne vozidiel, Pozabudne na poistenie strojného zariadenia a zásob. Pri poistnej udalosti nastane prekvapenie, že celý objekt nezahrňuje aj uvedené poistné za zariadenia a zásoby.

Spoločnosť Universal maklérsky dom, a.s. ponúka svojich špecialistov pre poistenie podnikateľov. Sprostredkovatelia spoločnosti Universal maklérsky dom, a.s. priamo na mieste podnikania realizujú obhliadku a upozornia majiteľov na riziká, ktoré by mali byť predmetom poistenia.

Niekedy sa stane, že objekt je nedostatočne chránený pred krádežou. Licencovaní sprostredkovatelia upozornia na tieto nedostatky.

Podnikatelia svoje rozhodnutie realizujú vo výberových konaniach, kde zástupcovia poisťovne predkladajú výhody poistenia.

Z týchto dôvodov je vhodné využiť sprostredkovateľov Universalu maklérsky dom, a.s., ktorí porovnávajú nielen výhody jednotlivých produktov poisťovní, ale aj určité obmedzenia v poistnom plnení, čo dáva klientom ucelený obraz pri správnom a informovanom rozhodovaní. Podstatnou výhodou služieb Universalu maklérsky dom, a.s. je asistencia pri likvidácií poistnej udalosti a pri uplatnení nároku na náhradu škody.

poskodene-celne-sklo

Poškodené čelné sklo

Vložil | Keď potrebujete pomôcť, Novinky, Poistenie majetku

Najčastejšou škodovou udalosťou je poškodenie čelného skla od odskočeného kamienka. Hrozí najmä teraz – v období poľadovíc, kedy sa cesty husto posypávajú štrkom. Túto nepríjemnú situáciu zažil už nejeden aktívny vodič. Nepríjemné je aj to, že poškodené čelné sklo vám nemusí poisťovňa preplatiť – najmä keď nemáte k tomu potrebné pripoistenie.

Čítať ďalej

MEDIA